Jdi na obsah Jdi na menu
 


Na co se zaměříme nyní a proč?

1. 6. 2014

 

kcp--taborsko---logo-l.jpg

Priority

programu a organizační výstavby Klubu českého pohraničí Táborska

 

1. Poskytnutí pomoci a klubové podpory občanské iniciativě pana Miroslava Dvořáka k uvedení sochy Rudoarmějce na náměstí T.G.M v Táboře, do původního stavu před jeho zhanobením. (obnovení symbolu sovětského státu a Rudé armády, naší osvoboditelky (srp,kladivo a hvězda, datum 9.5.1945)

v termínu k 70. výročí osvobození vlasti zpod hitlerovské poroby.

2. Občanský tlak na vedení měst a obcí Táborska k ochraně a údržbě pietních míst protifašistického odboje a památníků osvobození zpod hitlerovského jha.

Kterým památníkům a jakým místům věnovat zvýšenou pozornost a péči?

3.Přijímání nových členů KČP.

4. Navázání neformální spolupráce s Českým svazem bojovníků za svobodu, Slovanským výborem ČR, Společností česko kubánského přátelství, s politickými stranami a hnutími, funkcionáři státních, městských a obecních institucí okresu či kraje, jinými společenskými organizacemi ve věci naplňování našich stanov a programu.


Tyto priority byly po diskusi a připomínkách členů klubu schváleny všemi přítomnými členy klubu Českého pohraničí Táborska.


 

 

Náhledy fotografií ze složky Pomník Rudé armády v Táboře

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Dekrety

Agar,11. 6. 2014 15:30

A co z toho už neplatí!!!

Nezapomenout

Agar,11. 6. 2014 15:29

10.06.2014 22:28 Agar - Dekrety
Jen pro osvěžení
Odkaz prezidenta ČSR dr. Edvarda Beneše ve věci prezidentských dekretů

Vážení spoluobčané,

v nedávné době jsem podepsal historicky významné dokumenty pro naši Československou republiku, to jest, dekrety prezidenta Československé republiky. Tyto dokumenty nám dávají naději, že se již nikdy nebudou opakovat tragické události let 1938 a 1939.

Vědom si neblahých zkušeností národa, zejména z druhé světové války, zanechávám Vám odkaz, ve kterém Vás varuji před možnými dalšími požadavky za znovuosídlení našeho pohraničí sudetskými Němci, kteří byli poprávu na základě mých dekretů z naší republiky odsunuti.

Může se stát, že mé dekrety vydané z rozhodnutí vítězných mocností druhé světové války, budou odstupem času revanšisty prohlašovány za neplatné.

Může se stát, že se najdou „čeští vlastenci“, kteří se budou sudetským Němcům za jejich odsun omlouvat a že budou nakloněni otázce jejich návratu.

Nenechte se oklamat a jejich návratu nedopusťte. Hitlerové odchází, avšak snaha o ovládnutí Evropy Německem zůstává.

Mohou se najít i vlastizrádci, kteří budou opět usilovat i o odtržení Slovenska od České republiky. Bylo by to pošlapání odkazu našeho prvního prezidenta Československé republiky T. G. Masaryka a spoluzakladatele M.R.Štefánika. Vedlo by to k zániku obou našich národů.

Nezapomeňte, že mé dekrety se týkaly i potrestání vlastizrádců, že mají trvalou platnost a potrestejte všechny případné vlastizrádce ať je to kdokoliv, a v kterékoliv době.

Váš dr. EDVARD BENEŠ

Praha, květen 1947

Dotaz

Jeník,2. 6. 2014 20:05

Velmi se mi zamlouvá idea klubu.Plně s ní souhlasím,ale chci se jen zeptat,proč je vlastně jako foto použito foto Hradčan potažmo Prahy???
Nemělo by tam spíš být krásné foto historického náměstí Tábora nebo Kotnov??Je to jen můj názor.

Re: Dotaz

Zdeněk,2. 6. 2014 20:16

Foto hlavního města Prahy, matky všech světových měst, je tam kvůli tomu, aby vyjadřovalo cíl naší aktivity, uchování vlasti jako celistvého, suverénního českého státu. Jde ale o správný dotaz. Můžeme vytvořit pohyblivou, měnící se úvodní stránku a dle potřeb foto měnit za naše město Tábor, za Soběslav a jiná města na Táborsku.

Re: Re: Dotaz

Jeník,2. 6. 2014 20:21

Velmi děkuji za rychlou odpověď.A zárověň za vysvětlení a rozumím.

Historie se dá vykládat různě, ale její průběh byl objektivní realitou

Zdeněk,1. 6. 2014 12:57

Tuto minulou objektivní realitu by měl Táborský klub respektovat, nepřistupovat k ní subjektivisticky, ale s maximání objektivností. Měl by se podílet na jejím pravdivém výkladu a připomínat podíl všech vlastenců bojujících za československou a českou státnost. Demokratů hájících demokracii a důstojnost všech českých lidí. Tímto se klub bude určitě řídit.

Re: Historie se dá vykládat různě, ale její průběh byl objektivní realitou

občan města a sympatizant klubu,1. 6. 2014 14:56

Předpokládám, že půjde o činnost zaměřenou k uchování identity českého státu a českého národa v rychle se měnícím a globalizací poznamenaném světě? Chtěl bych, aby šlo o pevný odrazový můstek nikoliv do historie, ale do přítomnosti, a hlavně zajištěné budoucnosti národa. Na tom by se klub měl podílet svoji činností.

Re: Re: Historie se dá vykládat různě, ale její průběh byl objektivní realitou

Zdeněk,1. 6. 2014 15:03

Myslím si totéž. Na žulovém základě pravdivého pohledu na minulost, aktivně ovlivňovat přítomnost a podílet se na formování dobře zajištěné budoucnosti. Tak bychom asi měli fungovat.